Tuesday, June 24, 2008

Тэмдэглэл 6/25

Ирэх сараас өөр төсөл рүү шилжих болсоноо дууллаа. Одоогийн төслийн хэрэглэгчээс захиалга авч вендер компаниудад ажил дамжуулах, release,service-in хийх зэрэг шат дамжлагад өөрийн хэрээр оролцов. Системийн баталгаат ажиллагааны талаар бага сага сурч, duplex систем байгуулж үзлээ. Бас хэрхэн ажлыг нугалж ард нь гардагийг мэдэж авсан санагдана.
Хамгийн сүүлд өнгөрсөн долоо хоногт захиалагчийн дата центр руу явж, release хийлээ. Богино хугацаанд олон сэрвэрт зэрэг release хийх тул өөр баг, хэлтэсээс хүмүүс тусалсан. Тэдгээр хүмүүсийн ажлын дараалалыг зохицуулах, хийх зүйлсийг нэг бүрчлэн тайлбарлах гэж хэдэн цаг зарцуулав даа. Эцэст нь хүн хүч нэмэгдсэний хирээр ажилд ахиц гардаггүйг биеэрээ мэдрэв.
. . .

7 сар ч халуун даа.
Дараагийн ажил маань юу бол.
Тэр л байгаасай гэж залбирая.

No comments: